Šta su ORGONITI i šta je orgonska energija?

“Kada govorimo o čoveku, imamo koncept čovečanstva kao celine i, pre nego što primenimo naučne metode na istraživanju njegovih koraka, moramo to da prihvatimo kao činjenicu. Ali, da li iko može da sumnja da svi milioni individua i svi nebrojeni tipovi i karakteri čine entitet, jedinicu? Iako smo slobodni da mislimo i delamo, mi se držimo zajedno, kao zvezde na nebeskom svodu, neraskidivim vezama. Ove veze se ne mogu videti, ali možemo da ih osetimo. Kad posečem prst, boli me prst: prst je deo mene. Kada vidim da mog prijatelja boli, to boli i mene: moj prijatelj i ja smo jedno. I sada vidim pogođenog neprijatelja, grumen materije za koji od sveg grumenja materije u univezumu najmanje marim, i to me opet rastužuje. Zar to ne dokazuje da je svako od nas samo deo celine?”

Nikola Tesla, “Problem povećanja ljudske energije”, 1900.

 

orgonit-ogrlica

Orgoniti su specijalni uređaji koji su u tačno određenim razmerama napravljeni od metalne strugotine, smole (najčešće se koristi poliuretanska ili Epoxidna smola za brodove) i kristala – poludragog kamenja. Najčešće se koristi – Kvarc – Gorski kristal, koji najbolje pojačava delovanje. Izlivaju se u kalupe koji mogu imati razne oblike, najčešće kupe ili piramide ili kao podmetači. Prilikom pravljenja je bitno poštovati pravilo odnosa 50:50 tj da u njemu ima 50% strugotine i 50% smole. U koliko ima više smole od strugotine, to su više ukrasni predmeti koji su sastavljeni od istih ili sličnih materijala, ali ipak nedovoljno orgoniti, međutim i oni imaju svoje dejstvo i primenu,kao tzv pasivni orgoniti. Kristali kvarca se obavezno dodaju radi pojačavanja orgonske energije pogotovo špic gorskog kristala koji se obavezno stavlja u sredinu orgonita. Prvi orgoniti su se izrađivali bez kristala, pa su i tako funkcionisali i imali svoju primenu. Sada se orgoniti obogaćuju kristalima različitih primena, što im samo znatno pojačava dejstvo.

orgonit-piramida

Svaki orgonit sa svoje donje strane prikuplja negativnu orgonsku energiju koja je najčešće produkt električnih uređaja, transformiše je i sa svoje gornje strane emituje orgonsku energiju koja je korisna, lekovita i nama preko potrebna. Ovo je razlog zašto se orgoniti obično postavljaju u prostoru pored nas što niže podu, jer nikako ne želimo da sva negativna energija koja se nalazi okolo prolazi kroz naše telo. Dobro je postaviti ih na oko 50-150 cm od tla. Postavljamo ih na pod u slučaju da se baš tu nalazi izvor štetnih zračenja. Zavojnice u orgonitu imaju ulogu da vrše usmeravanje energije u određenom smeru, u zavisnosti od toga kako je zavojnica postavljena. Zavojnica nije obevazan element orgonita i on savršeno funkcionise i bez nje, odnosno energija se samo širi na sve strane bez usmeravanja.

ŠTA JE ORGONSKA ENERGIJA?

Orgonska energija je sveprožimajuća i sveprisutna životna energija. Orgon je sila suprotna entropiji, a deluje kao kreativna organizirajuća sila te se može izjednačiti i sa samim životom. Wilhelm Reich (1897-1957) je u svojim istraživanjima slučajno otkrio ovu vrstu energije i imenovao ju Orgonom. Stoga se smatra ocem orgonske energije, orgonita i svega vezanog za orgon. Međutim, Reich nije bio prvi, a ni zadnji istraživač koji je ‘naišao’ na ovu energiju. Činjenica je da su mnogi narodi imali izraz za ovu suptilnu energiju: hinduisti (prana), budisti i taoisti (chi, ki, rei-ki), grci (eter). Pre dominacije mehanističkog pogleda na svet (Newton) i zapadna nauka znala je za pojam ‘more energije’ iz kojeg je sve fizičko samo manifestacija ove energije. Nakon Reicha i Viktor Schauberger (1885-1958), veliki poznavalac svojstava vode, govori o postojanju dve suprotne sile: entropijskoj ili centrifugalnoj koju karakterizuje eksplozija, vrućina, razaranje i konačno smrt, te anti-entropijskoj koja je po svojoj prirodi implozijska, hladna i označava stvaranje novog života. Današnji svet u kojem je glavni izvor energije eksplozija, izgaranje fosilnih goriva i centrifugalna sila je po ovoj logici osuđen na smrt.

Wilhelm Reich je konstruirao dva tipa uređaja koji su prikupljali orgonsku energiju:

 1. Orgonski akumulator (ORAC) – kutija u koju je čovjek mogao stati, a nakon par sati provedenih unutra, pacijent se osjećao puno bolje, a nakon redovnih tretmana mogao je u potpunosti izlečiti i najtežu bolest kao što je i rak. ORAC je bila kutija čije su ploče imale naizmenične slojeve anorganske (metal) i organske materije (staklo, vuna) i koja je prikupljala orgon iz okoliša.
 2. Cloudbuster – sastav paralelnih cevi koje su bile uzemljene u vodenu površinu, a služio je odstranjivanje negativnog orgona (DOR-a) iz atmosfere i efektivno menjanje vremena (izazivanje kiše u sušnim dijelovima).
Reichov ORAC

Orgonski akumulator Wilhelm Reich

Oba ova uređaja su imala manu što je bilo potrebna velika veština za njihovo rukovanje, jer je ORAC naprimer akumulirao i DOR energiju te se smeo upotrebljavati samo u izolovanim područjima, daleko od civilizacije, dok je Cloudbuster mogao nehotice promeniti mikroklimatske prilike i dugoročno poremetiti klimatsku ravnotežu određenog područja (previše kiše u jednom području, suša u drugom području).

Devedesetih godina prošlog veka Karl Weiz nastavlja Reichov rad i dolazi do otkrića tzv. orgonita odnosno smese metalne piljevine koja je suspendovana u poliesterskoj smoli. Orgonit za razliku od ORAC akumulatora ima bezbroj slojeva organske materije (smola) i anorganske materije (metal) stoga jednako jako, možda i jače privlači orgonsku energiju. Osim samog privlačenja orgonske energije, orgonit obavlja i važnu funkciju konvertovanja negativnog DOR orgona u pozitivni POR orgon. Ovo radi 24 sata na dan, bez ikakvog napajanja. Ovo je bilo veliko otkriće jer se orgonit mogao korisiti i u tzv. okolišu zagađenom negativnom DOR energijom, preporučuje se korištenje orgonita u negativnom energetskom okružju jer orgonit negativni DOR koristi kao ‘pogonsko gorivo’. Česti naziv za orgonite je i orgonski generator jer ima funkciju da neprekidno generira pozitivnu orgonsku energiju.

Početkom ovog veka (21.) Don i Carol Croft usavršavaju rad Weiszovog orgonita dodavajući razne kristale u otopinu metala i smole što povećava efikasnost konverzije DOR u POR i do par stotina puta.

Smesa metala, smole i kristala je danas sinonim za orgonit. Orgonit je jednostavna, jeftina i efikasna stvar koju danas na hiljade ljudi samostalno radi, uspešno prkoseći raznim zakonima, neizlečivim bolestima, medicinskoj mafiji, zagađenom nebu, vodi i hrani, uporno šireći ljubav i harmoniju što je preko potrebno svima nama koji živimo na ovoj našoj napaćenoj Zemlji.

orgonit

Orgonska energija deluje na sva živa bića kako na ljude, isto tako i na biljke, životinje, kućne ljubimce, insekte, gmizavce…svejedno.  Kako to deluje? Ona je inteligentna, nađe nam se uvek kada nam zatreba, u trenutcima bolesti, slabosti, kolebanja, postojanja negativnih misli, briga stresa i slično. To je razlog zašto pravimo orgonite i zašto ih želimo u svojoj blizini i da ih koristimo stalno.

Šta sve izaziva negativni orgon ili  DOR?


To su svi električni uređaji koje danas imamo u svojim stanovima: televizori, kompjuteri, mobilni telefoni, mikrotalasne rerne, tableti, I-POD, WI-FI uređaji i ostala elektronika. Na našu nesreću ovo je tek početak spiska. Negativan orgon stvaraju i dalekovodi, trafo stanice, električni kablovi za prenos struje, zatim  repetitori za mobilnu tellefoniju, antene…Podignite sada pogled kroz svoj prozor i sigurno ćete većinu od ovog nabojanog videti. Oni direktno utiču na nas, menjajući naš energetski omotač oko tela , menjajući strukturu energije koju bismo zapravo trebali da primamo od Majke zemlje, šaljući nam energiju koja je štetna po nas.

Takođe postoje negativna geopatogena i kosmička zračenja, raznorazni čvorovi za koje znamo da, ako nam se na takvom mestu nalazi krevet, ili radni prostor, tj. ako duže boravimo u tome, da će nam prvo doneti nelagodnost, probleme u spavanju, problemi će postajati ozbiljniji, može da se dogodi bolest koja nekima može da bude i fatalna.

Ovome svemu moram da pridodam i posebno negativan uticaj naših spostvenih misli koje proizvodi stres, briga, tuga, teskoba, žalost. Negativne misli ne štete samo osobi koja ih ima, već i svima koji su u njenoj blizini, pa makar i da ne znaju za stanje te osobe. Negativne misli deluju na auru čoveka oštećujući je i time stvaraju pogodno tlo, ubacuju informaciju o bolesti koja će kasnije i da se razvije.

Koliko smo samo naneli štete ovoj planeti pokušavajući da živimo savremenije i bolje? Ali nije rešenje otići negde u prirodu i živeti u skladu sa njom, mada bi to bilo idealno. Blagosloveni su ljudi i nagrađeni oni koji mogu tako da žive. Mi smo ipak deo civilizovanog sveta, imamo porodicu, moramo da idemo na posao da obezbedimo egzistenciju, moramo da obavljamo svakodnevne obaveze i zadatke.

Rešenje svemu ovom jeste uneti makar jedan orgonit u svoj prostor i dozvoliti mu da radi, da vas zaštiti od svih ovih zračenja, da vam pomogne da se, ako ništa drugo, osećate mnogo bolje, poletnije, kreativnije, da vam poboljša nivo energije u telu, čime će doći i do spontanog ozdravljivanja.

orgonit-piramida
 • Orgonit konstatno vrši konverziju negativnog orgona u pozitivan orgon. Ovo se dešava pasivno, stoga orgonit ne treba napajanje ni održavanje.
 • S vremenom se ne troši, niti mu slabi snaga. Kristali koji su u orgoniti ne zahtijevaju čišćenje kao obični kristali, jer se prilikom konverzije DOR u POR kristali isto čiste.
 • Svojstva kristala u orgonitu bivaju višestruko pojačana zbog piezoelektričnog efekta koji se u toj mješavini sastojaka javlja unutar samog kristala.
 • Orgonit se aktivira kad je u okolini prisutna negativna energija (DOR). Može se reći da je DOR ‘pogonsko gorivo’ za orgonit.
 • Snaga i domet orgonita je odokativno analogna masi samog orgonita (ovisi o dosta drugih faktora, ali u principu što veći orgonit, veća snaga). Što je veća masa, orgonit ima veću ‘propusnost’ odnosno sposobnost obrade negativnog orgona u pozitivni. Ukoliko je okolina zasićena negativnom energijom, orgonit će konvertirati samo onoliko mu kapacitet dopušta. Domet orgonita može biti veoma mali, do nekoliko desetaka centimetara (orgonitni ulošci za mobilni tel.) ili do 50-ak i više kilometara (orgonitni cloudbusteri).
 • Senzitivni ljudi obično opisuju pozitivnu energiju emitiranu iz orgonita kao hladnu s plavom aurom.
 • Dokazano je da se orgoniti nakon nekog vremena umrežavaju i stvaraju tzv. orgonitno polje koje je još više pojačava ‘orgoniziranje’ prostora. Ovo je vrlo značajno kad se želi kreirati ‘orgonski perimetar’ u kući, u radnom prostoru ili bilo gde. Neki čak savjetuju da se jednom postavljeni, orgonit ne pomeraju, jer ovo izaziva pertubacije i slabljenje ovog polja.
 • Ličnoo povezivanje s orgonitom povećava njegovo delovanje.
 • Programiranje kristala, te misaono i emocionalno stanje onoga ko pravi orgonite u periodu stvrdnjavanja smole, može značajno usmeriti djelovanje orgonita (isceljivanje) ili pojačati samu delotvornost pretvaranja DOR u POR. Međutim, čak i ako nema ovog elementa, orgoniti će besprekorno obavljati svoju osnovnu funkciju: konverziju DOR u POR. Ova i prethodne dve tvrdnje (orgonitno polje i lično povezivanje) dokazuju da je orgon u suštini inteligentna životna sila koja itekako reaguje na uticaj okoline (neki orgonite čak smatraju za živa bića).
 • Kad se tvrdi da orgonit umanjuje negativni uticcaj elektro zračenja ili smanjuje čišćenje atmosfere, obično se s Gaussmetrima ili sličnim instrumentima pokušava to dokazati i meriti elektromagnetsko polje pre i posle upotrebe orgonita, međutim, primarni fizički efekti će i dalje ostati isti kad se orgonit postavi u prostor jer orgonit deluje na metafizičkom nivou i sa sadašnjim ograničenim instrumentima ovo nije moguće očitati. Međutim, čovek može osetiti da subjektivno lakše podnosi elektro zračenje kad je u blizini orgonit, jer orgonit ‘skida’ negativnu informaciju i energiju iz tog zračenja. Zaključak je da primarne fizičke karakteristike štetnih zračenja i nečiste hrane, vode i zraka nećemo s orgonitima ukloniti, ali ćemo ih na energetskom nivou neutralizovatii čineći ih bar delimično neškodljivima za naš okoliš i za naše zdravlje.

Reakcije na orgonit mogu biti različite, od veoma blagih pa do snažnih i burnih. Sve takve reakcije su, u stvari, naš pomak bliže nečemu, što ni sami nismo svesni čemu. Iskustva govore da nam orgoniti donose upravo ono što nam je i najpotrebnije baš u određenom trenutku, bilo da smo toga svesni ili ne . Nekom se popravila finansijska situacija, nekom se podigao nivo životne energije u telu, raspoloženje, radost i fizička snaga, nekom se popravilo zdravlje, neko oseća blagodati prilikom spavanja, u kvalitetu sna. Uglavnom, na svakog će delovati drugačije, jer svako od nas je drugačiji, a najvažnoje je da će svako već u prvih par dana nakon povezivanja sa svojim orgonitom, osetiti dejstvo i videti dešavanja oko sebe, koja će na prvi pogled delovati iznenađujuće.

ORGONITI-namena

Uspostavljanje energetske, mentalne i duhovne ravnoteže

 • vraćanje energetske ravnoteže prostora u kojem čovek živi i boravi, a koja je narušena raznim zračenjima i negativnim uticajima okoline. Jednom kad se ova ravnoteža uspostavi čoveku je omogućeno da uspostavi i svoju osobnu energetsku ravnotežu odnosno pružena mu je mogućnost da ozdravi od bilo koje bolesti.
 • uravnotežuje i puni energetsko polje (auru) i energetske centre (čakre)
 • omogućava mirnije snove i dublji odmor tijekom noći, smanjuje period potrebnog sna
 • emotivno smiruje, pomaže kod nadvladavanja depresije, tuge i strahova
 • djeluje antistresno, omogućava smirenije i sretnije raspoloženje
 • budi duhovnu svjesnost i ljubav prema sebi i bližnjima, harmonizira međuljudske odnose
 • pojačava psihičke i duhovne sposobnosti, podstiče kreativnost
 • djeluje na sposobnost boljeg pamćenja i bržeg učenja
 • štiti od negativnih energija, zračenja drugih ljudi i tzv. eteričnih napada iz astralnih (nefizičkih) nivoa

Poboljšanje zdravlja

 • štiti od elektromagnetskog zračenja (kompjuteri, TV, mobilni telefonii, mikrotalasne pećnice i svi elektronski uređaji), zračenja podzemnih voda i kosmičkog zračenja
 • podržava i jača imunološki sistem. Prijavljeni su slučajevi poboljšanja kod bolesti disajnih organa među njima i astme, nadalje kod artritisa, depresije, nesanice, hroničnih noćnih mora, migrene, sindroma hroničnog umora, šizofrenije, hipertenzije
 • pomaže kod energetskog obnavljanja organizma, što je vrlo bitno kod oporavka nakon operacija, tretiranja kancerogenih i hroničnih bolesti
 • smanjuje hiperaktivnost kod dece

Poboljšanje kvalitete hrane i pića

 • orgonizira vodu, te je puni prieko potrebnom životnom energijom čime neutralizuje negativne efekte kojima je voda iz gradskog vodova izložena (hlor, metalne cijevi)
 • poboljšava ukus hrane i produžava rok trajanja iste,
 • uklanja štetne posledice eventualnih aditiva i otrova iz hrane i pića. Postoji čak mišljene da flaša piva ostavljena na orgonitnom podlošku nakon jednog dana izgubi alkoholna svojstva

Poboljšanje kvalitete vazduha

 • pročišćava vazduh u smislu da neutrališe štetne sastojke iz atmosfere (izduvni gasovi, chemtrail ostaci)
 • stabilizuje vremenske prilike u smislu smanjivanja uticaja mobilnih i HAARP stanica koji zajedno s chemtrail prekrivačem, obično kreiraju dugotrajne suše ili sumorne, teške i neprirodne oblake pune negativne energije
 • izaziva pojavu tzv. Sylphova, vazdušnih elementala koji još više pomažu u pročišćavanju atmosfere

Podstiče rast biljaka

 • povećani rast biljaka je jedan od prvih i osnovnih eksperimenata koji jasno dokazuje pozitivno djelovanje orgonita. Danas na hiljade ljudi stavlja orgonite u svojim povrtnjacima ili njivama kako bi povećali svoje prinose.
 • smanjen je broj štetočina i bolesti biljaka

Tipovi orgonita i praktične primene

Orgonitni dugmići ili ulošci se najčešće koriste za zaštitu od zračenja mobilnih telefona ili kučnih bežičnih telefona. Najčešće se lepe na pozadinu uređaja.

Masivni okrugli mobitel-uložak (by me)

Orgonitni ulošci za mobilni

Lični-personalizovani orgoniti su svi orgoniti koji osoba nosi najveći deo dana kao jedna vrsta lične zaštite ili konstatnog lečenja i energetskog uravnotežavanja. Obično se nose oko vrata, kao privezak, prsten, u džepu ili torbi….

Orgoniti – privesci, koji se najčešće nose oko vrata ili se drže u džepu, torbi tokom dana

Towerbuster orgonit (TB) je orgonit u obliku debelog diska oko 100 grama težine. Izrada je jeftina i brza, stoga je ovo možda najpopularnija vrsta orgonita. Naziv ‘towerbuster’ je dobio jer je originalna namena ovakve vrste orgonita bilo neutralizovanje delovanja mobilnih baznih stanica (tower). Međutim, ovo je najrašireniji oblik orgonita i koristi se u svakoj situaciji, bilo za orgoniziranje kuće, auta, poslovnog prostora ili bilo kojeg izvora negativne energije: mobilnih i ostalih odašiljača, bolnica, crkava, za smanjivanje zagađenja mora i reka. Efektivni domet TB-ova je do nekih 400 metara. Uglavnom se postavlja u uglove sobe, ispod kreveta, na elektronske uređaje (TV, računar, wireless router), na bojlere, kraj strujnih utičnica, pa i u frižiderima, te na svim mestima koji su ili izvor negativnog zračenja ili koje bi trebalo pripomoći pozitivnom energijom (hrana, voda, ostalo..).

Standardni ‘borbeni’ TowerBusteri

Holy Hand Grenade (HHG) je drugi najrašireniji oblik orgonita nakon TB-a. Najčešće je u obliku kupe ili piramide, masa se kreće od 300 grama pa naviše i obavezno ima kristalne špice koje mu daju efektivni domet i preko 1 kilometra. Pomalo ratnički naziv “Sveta Ručna Granata” je dobio po Monty Pythonovom filmu Holy Grail. Uobičajeno se koristi za orgoniziranje životnog prostora (dom, posao, auto) u kombinaciji s TB-ovima. Može se upotrijebiti i za orgoniziranje okoline, ali zbog teške dobavljivosti kristalnih špica i većeg utroška materijala, rijetko se masovno koristi za orgoniziranje okoline. HHG se najčešće koristi za orgoniziranje svake prostorije u stanu u kombinaciji s 4 TB-a: najčešći način je postavljanje jednog centralnog HHG-a u centar sobe i četiri TB-a u uglove sobe. Međutim, dosta ljudi je primetilo da je u spavaćoj sobi efikasnije stavljati orgonite ispod kreveta ili po tokovima podzemnih strujanja.

Sveta Granata by Fred Pill

Holy Hand Grenades u obliku kupe (tzv. UFO modeli)

Holy Hand Grenade u obliku piramide

Orgonitni podmetači su pljosnati orgoniti u raznim oblicima (krug, srce) koji najčešće služe za orgoniziranje vode. Voda je živi entitet koji ima svojstvo upijanja svih energetskih obrazaca iz svoje okoline. Voda ima svoj elektricitet i magnetizam, svoju životnu energiju i potrebu za kiseonikom. Voda iz gradskog vodovoda je tretirana hlorom, prisiljena da kilometrima putuje po metalnim cijevima gubeći svoja elektro-magnetska svojstva pri tom upijajući svu nervozu i stres koji stanovnici grada redovno emituju u gradskoj vrevi. Kad voda dođe do krajnjeg korisnika, jasno je da osim zagađenja koje se može detektovati na fizičkom nivou (hlor i ostala zagađenja), voda na energetskom nivou biva totalno uništena i umesto da hrani i njeguje onoga koji je pije, ona potencijlano može uzrokovati više problema. Orgonitni podmetači se zato koriste da gradsku vodu probaju bar na energetskom nivou ‘oživetii’, te je donekle učiniti pitkijom i hranjivijom. Osim za vodu,podmetači se mogu koristiti i za orgoniziranje hrane ili punjenje kristala.

Za sva dodatna pitanja o Orgonitima ili ukoliko želite da poručite neki od Orgonita – KONTAKT